Test ATEC

opublikowany przez

Test ATEC to proste, ale skuteczne narzędzie do mierzenia skuteczności różnych metod leczenia autyzmu. Opracowany został przez dr Bernard Rimland i dr Stephen Edelson z Autism Research Institute. Pozwala rodzicom, terapeutom i lekarzom  na jednej karcie pytań ocenić stopień autyzmu u dziecka. W przeciwieństwie do innych narzędzi badawczych, które jedynie zdiagnozować autyzm (tzn. stwierdzić, czy dziecko jest autystyczne, czy nie), test ten jest wystarczająco czuły do pomiaru zmian zaburzeń dziecka. Może sprawdzić, czy stan dziecka autystycznego jest poprawa lub pogarsza, czy też ewentualnego wyzdrowienia.

ATEC ocenia 77 elementów, takich jak, czy dziecko zna swoje imię, sprawia, że ​​kontakt wzrokowy z innymi, lub ma takie objawy jak moczenie nocne, biegunka, zaparcia i tak dalej. Są one podzielone na cztery podgrupy, które mierzą dzieci w zakresie:

  • Mowa/ język/ komunikacja (14 pozycji)
  • Uspołecznienie (20 pozycji)
  • Świadomość sensoryczno-poznawcza (18 pozycji)
  • Zdrowie/ Rozwój fizyczny/ Zachowanie (25 pozycji)

Wykonanie testu ATEC jest bardzo proste. Przykładowo, osoba wykonująca wynik będzie po prostu sprawdzać, czy odpowiedzą na pytanie jest Nieprawda, Częściowo prawda lub Prawda. W przypadku pytań dotyczących zachowania, osoba wykonująca test musi określić czy odpowiedzią jest nie stanowi problemu, niewielki problem, umiarkowany problem lub poważny problem.
Wyniki ATEC zawierają się w zakresie od 0 do 180. Im niższy wynik, tym lepiej. Jeżeli wyniki dziecka zero lub bliskie zeru, że dziecko nie może być oddzielone od dzieci autystycznych i nie można zatem uznać, za  pełni sprawne.

Oto ważne przedziały punktowe:

  • ATEC <30. Poziom ten umieszcza je w top 10 percentyli. Dziecko z wynikiem poniżej 30 – lub, jeszcze lepiej, mniej niż 20 – miałoby pewne zdolności do prowadzenia normalnych dwustronnych rozmów. W mniejszym lub większym stopniu mniej zachowują się normalnie. Takie dzieci mają duże szanse na normalne życie prowadząc jako niezależne istoty,
  • ATEC <50. Stawia to dziecko na 30 poziomie percentyli. Dziecko ma duże szanse na bycie częściowo niezależnym. Co ważniejsze nie będzie wymagało w przyszłości całodobowej opieki, nie będzie potrzeby by przebywało placówce pomocy społecznej. Dla wielu rodziców dzieci z autyzmem, osiągnięcie takiego pułapu stanowi duży sukces.
  • ATEC> 104. Pomimo, że maksymalna liczba punktów wynosi 180, każda osoba, z wynikiem ponad 104 będzie już w 90. percentylach, i  należy uznać  i osoba badana cierpi na głęboki i bardzo poważny autyzm.

Zakres wyników, oraz ich poziom percentyli, są przedstawione w poniższej tabeli:

Percentyle

Wynik ATEC

łagodny autyzm
0 – 9

0 – 30

10 – 19

31 – 41

20 – 29

42 – 50

30 – 39

51 – 57

40 – 49

58 – 64

50 – 59

65 – 71

60 – 69

72 – 79

70 – 79

80 – 89

80 – 89

90 – 103

90 – 100
autyzm

104 – 180

Jak wynika z powyższej tabeli, wyniki nie są równomiernie rozmieszczone. Tym samym liczba punktów poprawy nie jest tak istotna, jak sam wynik końcowy. Przykładowo, poprawa umiarkowanie autystycznego dziecka, o 40 punktów, z 45 do 5, jest znacznie lepsza , aniżeli poważnie autystycznego dziecka, które poprawiło się o 100 punktów z 180 do 80.

A to pytania testu ATEC

I.   Mowa/język/komunikacja

N = nie prawda 2 pkt
S = częściowa prawda 1 pkt
V = prawda 0 pkt
1. Zna swoje imię
2. Reaguje na ‘nie’ lub ‘nie wolno’
3. Rozumie kilka poleceń
4. Potrafi się odezwać 1 słowem
5. Potrafi się odezwać 2 słowami
6. Potrafi się odezwać 3 słowami
7. Zna 10 lub więcej słów
8. Używa zdań złożonych z 4 i więcej słów
9. Wyjaśni czego chce
10. Zadaje sensowne pytania
11. Mowa raczej sensowna/ adekwatna
12. Często mówi kilkoma zdaniami z rzędu
13. Potrafi nieżle prowadzić konwersację
14. Ma normalną dla swojego wieku zdolność komunikowani

II.   Uspołecznienie

N = nie prawda 0 pkt
S = częściowo prawda 1 pkt
V = prawda 2 pkt
1. Jak za szkłem – nie można do niego/niej dotrzeć
2. Ignoruje innych
3. Mało/ wcale nie zwraca uwagi gdy się do niego zwrócić
4. Nie współpracuje, stawia opór
5. Brak kontaktu wzrokowego
6. Woli być sam
7. Nie okazuje uczuć
8. Nie wita się z rodzicami
9. Unika kontaktu wzrokowego z innymi
10. Nie naśladuje
11. Nie lubi być przytulany
12. Nie dzieli się niczym, nie pokazuje niczego
13. Nie macha ręką “pa,pa”
14. Niemiły/nie uległy
15. Napady złości
16. Brak kolegów
17. Rzadko się uśmiecha
18. Niewrażliwy na uczucia innych
19. Nie stara się być lubiany
20. Nie sprawia mu różnicy kiedy rodzic/e wychodzi

III.   Świadomość sensoryczno-poznawcza

N = nie  prawda 2 pkt
S = częściowa prawda 1 pkt
V = prawda 0 pkt
1. Reaguje na swoje imię
2. Reaguje na pochwałę
3. Przygląda się ludziom i zwierzętom
4. Ogląda obrazki (i TV)
5. Rysuje, koloruje, itd.
6. Odpowiednio bawi się zabawkami
7. Odpowiednia ekspresja twarzy
8. Rozumie filmy w TV
9. Rozumie gdy mu się coś tłumaczy
10. Jest świadom swojego otoczenia
11. Świadom niebezpieczeństw
12. Wykazuje wyobraźnię
13. Inicjuje działania
14. Sam się ubiera
15. Ciekawy świata, zainteresowany
16. Śmiały – bada otoczenie
17. “Nadaje na tych samych falach” – nie odleciany
18. Kieruje wzrok tam gdzie inni

IV.   Zdrowie/Rozwój fizyczny/Zachowanie

N = nie stanowi problemu 0 pkt
MI = mały problem 1 pkt
MO = umiarkowany problem 2 pkt
S = poważny problem 3 pkt
1. Moczenie nocne
2. Moczy majtki/ pieluchę
3. Zanieczyszcza majtki/ pieluchę
4. Biegunka
5. Zaparcia
6. Kłopoty ze snem
7. Je zbyt mało/ zbyt dużo
8. Bardzo wybiórcze jedzenie
9. Nadpobudliwy
10. Apatyczny
11. Bije się lub robi sobie krzywdę
12. Bije lub rani innych
13. Niszczy
14. Wrażliwy na dźwięki
15. Niespokojny/zalękniony
16. Nieszczęśliwy/płaczliwy
17. Napady
18. Mowa obsesyjna
19. Sztywny porządek dnia
20. Krzyczy
21. Domaga się niezmienności
22. Często przejęty czymś
23. Niewrażliwy na ból
24. “Zafiksowany” na punkcie pewnych rzeczy lub tematów
25. Powtarzalne ruchy- izmy

Podziel się