Fakty i mity o autyzmie

opublikowany przez

Obiegowe opinie na temat autyzmu, utrudniające diagnozę i podjęcie wczesnej interwencji co ma wpływ na przebieg późniejszej terapii.
 Praktyka wykazuje, że niektóre cechy objawy opisane poniżej u osób z autyzmem mogą wystąpić, ale ich brak nie oznacza, że dziecko NIE MA AUTYZMU, ponieważ zaburzenia autystyczne to spektrum wielu różnych objawów o różnym  stopniu nasilenia.

 • Autyzm wczesnodziecięcy dotyczy tylko dzieci – Autyzm to jednostka chorobowa dotycząca ludzi w różnym wieku, a nazwa pochodzi od okresu w którym najczęściej jest wykrywana.
 •  Osoby z autyzmem nie przytulają się – Wiele osób z autyzmem przytula się do rodziców i opiekunów.
 • Wszystkie dzieci z autyzmem zachowują się tak samo – Nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem.
 • Autyzm jest spowodowany przez odrzucającą postawę matki (teoria” zimnej matki”) – Autyzm nie jest wywołany przez nieprawidłowe relacje z matką. Jest zaburzeniem pracy mózg.
 • Osoby z autyzmem nie patrzą w oczy – Część osób nawiązuje dobry kontakt wzrokowy.
 • Osoby z autyzmem nie mówią- Wiele osób mówi, ale używanie przez nich języka jest inne, nie zawsze służy komunikacji i chęci dzielenia się wspólną uwagą.
 • “Skoro ktoś mówi, to znaczy, ze nie ma autyzmu”- Część osób z Zespołem Aspergera oraz z tzw. “wysoko funkcjonującym autyzmem” biegle używa języka.
 • Osoby z autyzmem nie kontaktują się z innymi ludźmi, unikają ludzi, izolują się fizycznie, siedzą w kącie – Wiele osób dąży do kontaktów z innym, zaczepia ludzi, mówi do nich, ciągnie za ręce, nakłania do jakiejś czynności, ale najczęściej na własnych ściśle określonych warunkach.
 • Osoby z autyzmem są agresywne – Tylko u części osób mogą wystąpić takie zachowania.
 • Autystycy stwarzają sobie swój przyjazny dla nich świat,  w którym są szczęśliwe izolując się od naszego otaczającego  “złego świata”- Postawa wycofująca u osób z autyzmem wynika z odgradzania się od nadmiaru bodźców a nie z chęci ucieczki do “lepszego świata”. Autyzm nie jest wyborem, jest chorobą.
 • Dzieci z autyzmem są spokojne, pogrążone w swoim świecie – Nie zawsze. Autyzm często wiąże się z nadruchliwością, pobudzeniem, niepokojem ruchowym i emocjonalnym.
 • Osoby z autyzmem są wybitnie uzdolnione, genialne, niezrozumiane przez otoczenie – Wybitne, wybiórcze uzdolnienia występują bardzo rzadko. Wśród osób z autyzmem zdarzają się genialni matematycy, malarze, muzycy. Uzdolnienia te jednak są “wyspowe” i współistnieją z reguły ze znacznymi deficytami funkcjonowania społecznego.
 • Autyzm jest nieuleczalny- Wczesna interwencja terapeutyczna może sprawić, że dziecko pokona ograniczenia wynikające z choroby. Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek autyzmu można wyleczyć. Oznacza jednak, że w każdym przypadku terapia może znacznie poprawić stan chorego.
 • Dzieci z autyzmem kręcą różnymi przedmiotami, wirują, machają nimi przed oczyma – Część dzieci objawia w ten sposób stymulacje wzrokowe, ale dotyczy to tylko pewnej grupy. Nie jest to zachowanie powszechne i niezbędne do stwierdzenie autyzmu.
 • Dziecko wyrośnie z autyzmu – Dziecko nie wyrośnie z autyzmu bez wielokierunkowej długotrwałej terapii.
 • Dzieci z autyzmem kręcą różnymi przedmiotami, wirują, machają nimi przed oczyma – Część dzieci objawia w ten sposób stymulacje wzrokowe, ale dotyczy to tylko pewnej grupy. Nie jest to zachowanie powszechne i niezbędne do stwierdzenie autyzmu.
 • Autyzm wiąże się zawsze z upośledzeniem umysłowym – Nie zawsze osoba z autyzmem jest upośledzona umysłowo, część z nich wykazuje inteligencję w normie a nawet ponadprzeciętną. Poza tym testy na inteligencje mogą wypaść niemiarodajnie w przypadku gdy występuje utrudniony kontakt z badanym.
 • Osoby z autyzmem nie mają takich objawów jak urojenia, omamy słuchowe czy wzrokowe, choć mogą być nadwrażliwe na bodźce.
 • Często dzieci są zainteresowane zabawą, ale przeważnie stoją nieco z boku, próbują włączać się do zabawy, która polega przeważnie na wspólnym bieganiu, aktywności fizycznej. Nie są jednak gotowe podjąć bez przygotowania zabawy symbolicznej (w udawanie).
 • Osoby z autyzmem nie mają takich objawów jak urojenia, omamy słuchowe czy wzrokowe, choć mogą być nadwrażliwe na bodźce.
 • Wiele osób z autyzmem ma wysoko rozwinięte cechy osobowości świadczące o tym, że nieobce są im społeczne zachowania i aspiracje. Nie zawsze jednak potrafią to adekwatnie ujawnić i przeżywają frustrację z powodu braku takich dokonań.
 • Autyzm upośledzając czynności psychiczne i myślenie, objawia się często mało zrozumiałym stylem wypowiedzi i dziwną interpretację zdarzeń. Wynika to często z braku teorii umysłu i upośledzenia selekcji bodźców na te mniej i bardziej istotne.
 • Często są to ludzie “wiecznie uśmiechnięci” i radośni, okazujący w ten sposób przynależność do świata społecznego. Jest to forma zdobywania przez nich akceptacji.
 •   Osoby z autyzmem nie lubią nowych miejsc, zmian, niespodzianek, muszą mieć stałe rytuały – W rozwoju dzieci z autyzmem występuje często upodobanie do niezmienności, lecz nie jest to kryterium niezbędne. Z biegiem czasu wiele dzieci dobrze akceptuje zmiany, potrafi się adaptować do nowych warunków. Pewną rolę odgrywają tu też cechy osobnicze i nasilenie choroby.
Podziel się