konsultacyjnie

Nie wiem czy wiecie ale przynajmniej oficjalnie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest szczególnie zainteresowane podnoszeniem jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Z uwagi na potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w tym obszarze, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nową koncepcję organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych. Konsultacje publiczne prowadzone będą od lutego do kwietnia 2015 roku w formie badań społecznych, warsztatów i konferencji. Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo poniżej.
W jaki sposób można przedstawić swoje zdanie w konsultacjach publicznych?
1. wypełniając ankietę internetową, dostępną na stronie internetowej ministerstwa www.men.gov.pl od 20 lutego do 23 marca 2015 roku,
2. uczestnicząc w warsztatach (23 lutego br. w Lublinie, 9 marca br. w Poznaniu lub 23 marca br. w Bydgoszczy),
3. uczestnicząc w badaniach fokusowych (24 lutego br. w Kielcach, 10 marca br. w Koszalinie lub 24 marca br. w Olsztynie)
4. uczestnicząc w konferencji (28 kwietnia br. w Warszawie w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Ponieważ w Rzeszowie nie będzie organizowanego spotkania w tej sprawie nie pozostaje mi nic innego jak wypełnienie ankiety internetowej.

Ja już biorę się za wypełnianie ankiety internetowej,

Warto zabrać głos w tej niezwykle istotnej zapewne nie tylko dla  sprawie.

Podziel się