Panie Wdowik

Kilka miesięcy temu, a dokładniej 28 października 2013 roku, wysłałem wniosek  o udzielenie informacji publicznej do mojego ulubionego Urzędu Gminy, wniosek został przeczytany. I co dalej …no nic. Ciszaaaaaa.
Trzeba zmienić zasady „współpracy” z oporną materią.
Nie pozostaje mi nic innego jak ów wniosek upublicznić. Co niniejszym czynię.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ujawnienie ilości dzieci urodzonych pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2010 r. które na dzień 2 wrześni 2013 r. uczęszczały do żłobka w Trzcianie.
2. Podanie całkowitej ilości dzieci uczęszczających do żłobka w Trzcianie na dzień 2 września 2013 r.
3. Podanie całkowitej ilości dzieci uczęszczających do żłobka w Trzcianie na dzień 1 października 2013 r.
4. Podanie ilości dzieci które w okresie 2 wrzesień – 1 październik zostały przeniesione ze żłobka w Trzcianie do przedszkoli na terenie gminy Świlcza.
4. Udostępnienie podpisanej umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach finansowego wspierania gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – Maluch.
5. Udostępnienie kopii wszystkich umów podpisanych w podmiotami zewnętrznymi dotyczących realizacji Żłobka w miejscowości Trzciana.
6. Podanie ilości dzieci w poszczególnych klasach pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świlcza.
7. Udostępnienie arkuszy organizacji wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świlcza(bez ujawniania danych osobowych) w roku szkolnym 2013/2014.
8. Udostępnienie arkuszy organizacji wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świlcza(bez ujawniania danych osobowych) w roku szkolnym 2012/2013.
9. Udostępnienie arkuszy organizacji wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świlcza(bez ujawniania danych osobowych) w roku szkolnym 2011/2012.
10. Udostępnienie arkuszy organizacji wszystkich przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świlcza (bez ujawniania danych osobowych) w roku szkolnym 2013/2014.


Każdy punkt powyższego zbiorczego zestawienia stanowi ODRĘBNY wniosek o udzielenie informacji publicznej. Dlatego zbiorcza odpowiedź zawierająca informacje na więcej niż na jeden wniosek będzie automatycznie traktowane jako nie udzielenie informacji.
Odpowiedź winna zawierać pytanie oraz udzieloną odpowiedź na wyłącznie jeden wniosek.
Odpowiedzi w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.

Wójcie, doskonale wiem że Pan i pańscy ziomale mają mieszkańców gminy w głębokim …. Ja podatki płacę sumiennie więc domagam się traktowania mnie jak partnera a nie jak idiotę.
A może się Pan gniewa za to że Julki subwencja oświatowa jest wydawana w Rzeszowie, ojj uzbierało się tego już kilkaset tysięcy, i było by na co wydawać, tylu koleżków można by za to zatrudnić.

Podziel się