Sezon ogórkowy

Z powodów upałów człowiek nawet nie ma ochoty na pisanie nowych wpisów na blogu. Staje się wredny i złośliwy ;)
A co tam u Julki.
Po powrocie mamy ze szkolenia w Krakowie, Julka nie odstępuje Jej na krok. Tata może nie istnieć, ale do końca.
Wczoraj zapytała mamę:
– Mamusiu, masz pieniążki?
Mama odpowiada:
– Julko. Nie, nie mam.
I co robi Julka? Idzie do taty i pyta:
-Tatusiu, masz pieniążki?
Tata pyta:
Julko, na co potrzebujesz pieniążki.
A ta odpowiada:
– Na batonika, tatusiu. Idę z mamusią do sklepu.
Oczywiście mama nic nie wiedziała o wyprawie do sklepu.

Julka jeszcze w tym tygodniu chodzi do przedszkola. Później miesięczna przerwa. Zakończyła już zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Również w Stowarzyszeniu nie ma już zajęć grupowych, odbywają się jedynie indywidualne zajęcia z terapeutami.
Po kilku miesiącach braku piaskownicy na placu zabaw pod blokiem, w ubiegłym tygodniu przywieziono nową. Pracownicy instalujący piaskownicę, dostali zadanie instalacji budowli. Nikt im nie mówił, o tym że powinno się wcześniej wyplantować teren. W efekcie człowiek ma złudzenie, że każdy z narożników na różnej wysokości.

Poszukując materiałów do poprzedniego wpisu przypadkowo trafiłem na oświadczenia majątkowe Pani Dyrektor. Nie interesuje mnie Jej sytuacja majątkowa. Ale jak już znalazłem, to myślę sobie – a co mi tam, przeczytam. Czytam, czytam i co widzę – w oświadczeniu podano jedynie całkowity dochód łącznie z małżonkiem.

Z ciekawości sprawdzam oświadczenia innych pracowników – tam jest to troszeczkę inaczej.
Myślę sobie – może osoby kierujące Ośrodkami Pomocy Społecznej, muszą wypełniać oświadczenia majątkowe w taki specyficzny sposób. Sprawdzam więc losowo sąsiednie gminy.
I co widzę to:

i to

i jeszcze to
Przypuszczam, że Pani Dyrektor jest tak słabo wynagradzanym urzędnikiem, że po prostu wstydzi się ujawnić prawidłowo swoje dochody. Proszę się nie wstydzić i podawać swoje dochody, prawdopodobnie zarabiam mniej od Pani ;)

Pora na kolejny odcinek blogowego kursu dokształcającego dla Pani Dyrektor
Tematem dzisiejszych zajęć jest sposób wypełniania punktu VIII oświadczenia majątkowego – INNE DOCHODY

W tym punkcie należy ujawnić wszystkie dochody nie ujawnione we wcześniejszych punktach. Dochody te mogą by uzyskiwane z różnych źródeł:
– stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,
– emerytura lub renta,
– działalność wykonywana osobiście,
– działy specjalnej produkcji rolnej,
– najem lub dzierżawa w sytuacji, gdy nie są prowadzone w ramach działalności gospodarczej( wówczas należy je wykazać w punkcie VI),
– prawa majątkowe , w tym prawa autorskie,
– dochody z kapitałów pieniężnych,
– darowizny,
– inne źródła.

Istotnym jest aby w tym punkcie wykazać wyłącznie dochody własne z poszczególnych źródeł za cały rok – nie należy wykazywać dochodów małżonka ani dochodów wspólnie z małżonkiem. Nie należy wykazywać przychodów.
Wykazana kwota dochodu nie powinna by różna od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym.
Dochód z każdego źródła winien by wykazany w odrębnej pozycji- nie łącznie.
W sytuacji, gdy składający oświadczenie uzyskał dochody ze stosunku pracy i w tym samym zakładzie pracy uzyskał dochód np. z umowy zlecenia i z innych źródeł , każdy z tych dochodów należy podać
odrębnie.
W oświadczeniu należy także wykazywać
kwoty otrzymanych diet, które w prawdzie nie podlegają opodatkowaniu jednak należy je wykazać ponieważ stanowią dochód.

Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, czyli odpowiednio przewodniczący rady gminy albo wojewoda, albo wójt. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

Dla przypomnienia: Podanie w treści oświadczenia majątkowego nieprawdy lub zatajenie prawdy skutkuje odpowiedzialnością na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego.

Generalną zasadą jest, że wykazane  dochody powinny odzwierciedlać informację zawartą w zeznaniu podatkowym. W ubiegłych latach część samorządowców nie ujęła w oświadczeniach znacznej części swoich dochodów z różnych tytułów usprawiedliwiając się, że zostały one ujawnione w załączonym do oświadczenia formularzu PIT. Taka interpretacja, zdaniem organów kontrolnych, jest nieprawidłowa, tym bardziej że do wiadomości opinii publicznej trafia tylko oświadczenie, a nie zeznanie podatkowe.

Podziel się
  • http://www.pomagamyzosi.pl Tata Zosi

    Ha! Zeznania majątkowe dyrektorów MOPS-ów to po prostu perełki. Nasza pani Tereska ma na przykład sporą działkę budowlaną o wartosci… 15 tysięcy złotych i wartosc ta nie zmienia się od kilku lat (nawet o wskaźnik inflacji)… ale za to podała swoje zarobki z tytułu umowy o pracę. Są na wysokości ok. 100.000zł/rok – słownie STU TYSIĘCY ZŁOTYCH ROCZNIE!!!