Podpisz petycję

Życie z dzieckiem niepełnosprawnym wymaga wielu wyrzeczeń. Jednym z nich jest, podejmowanym przez nie małą ilość opiekunów jest rezygnacja z pracy zawodowej. Państwo próbuje  rekompensować utratę dochodów w takich rodzinach. Niestety są to próby łagodnie mówiąc nieudolne. Rodzice od wielu lat próbują walczyć o zmianę podejścia rządzących w tej kwestii. Ostatnio grupa rodziców wyszła w pomysłem napisania petycji.

Oto jej fragment:

My, opiekunowie osób niepełnosprawnych, zebrani na Forum „Rodziny ON” – najsłabsza grupa społeczna, której głosu nikt nie słucha – kierujemy do Pana Prezydenta Unii Europejskiej apel o wsparcie naszych postulatów zmierzających do poprawy warunków życia rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców zmuszone jest do rezygnacji z pracy, by zaopiekować się swym niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji chorym.
Pragniemy przedstawić Panu sytuację materialno-prawną opiekunów, którzy czas swej największej aktywności życiowej i zawodowej, a nierzadko całe życie, poświęcają na długoletnią opiekę nad niepełnosprawnym. Chcielibyśmy również zwrócić Pana uwagę na sam fakt istnienia tej odrębnej grupy rodziców-opiekunów, którzy wskutek braku właściwych regulacji ustawowych i systemowej pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, zostają bez własnej winy wykluczeni z życia społecznego i pozbawieni konstytucyjnie zagwarantowanych praw równego traktowania, wolności wyboru i wykonywania pracy….

 

W imieniu Julki, ale nie tylko prosimy o podpisanie petycji. To nic trudnego, a kilka kliknięć myszką i można pomóc wielu ludziom.

Samą miłością dzieci nie nakarmimy.

Kliknij  … dziękuję

 

Podziel się