Przesłanie ONZ – 2 kwietnia 2012 r.

Zasięg występowania autyzmu nie ogranicza się do jednego regionu lub kraju; niepełnosprawność ta jest ogólnoświatowym wyzwaniem wymagającym globalnego działania.

Zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm, pojawiają się w dzieciństwie i nie ustępują przez całe życie. Nasza praca z ludźmi i dla ludzi cierpiących na autyzm nie powinna ograniczać się jedynie do wczesnego wykrywania i leczenia. Powinna ona obejmować różnego rodzaju terapie, plany edukacyjne i inne działania będące wyrazem naszego zrównoważonego, nieprzerwanego zaangażowania.

Docieranie do ludzi dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu wymaga globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami. Szczególnie istotne jest zwiększenie inwestycji w sferę społeczną i edukacyjną oraz w sektor pracy, ponieważ zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się powinny pracować nad zwiększeniem potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem i nad rozwijaniem ich talentów. Musimy także wspierać dalsze badania i szkolić osoby zapewniające niespecjalistyczną opiekę oraz sprawić, by społeczności osób dotkniętych autyzmem miały lepszy dostęp do usług opiekuńczych i pomocowych.

Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

W tym Dniu Administracja Poczty Narodów Zjednoczonych wyemituje w Nowym Jorku, Wiedniu i Genewie sześć pamiątkowych znaczków pocztowych oraz dwie koperty kolekcjonerskie, mające promować wiedzę na temat autyzmu. Te niewielkie kawałki papieru, zawierające obrazy stworzone przez artystów, u których zdiagnozowano autyzm, będą ważnym przesłaniem dla ludzi na całym świecie, przypominającym, że talent i kreatywność drzemią w każdym z nas.

Moja żona zawsze była bardzo zaangażowana w promowanie wiedzy na temat autyzmu i działania na rzecz ludzi nim dotkniętych. Dzieli się ona ze mną inspirującymi historiami, które dotyczą nie tylko osób z autyzmem, lecz także osób zaangażowanych w poprawę ich życia. Kontynuujmy nasze wspólne działania na rzecz osób z autyzmem oraz tych, którzy cierpią na inne zaburzenia neurologiczne. Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone.

Źródło: www.unic.un.org.pl

Podziel się