Pomoce dydaktyczne

Prezentujemy nowe nabytki do kolekcji pomocy dydaktycznych Julki. Julka najbardziej „ucieszy” się z zeszytów Kocham czytać, gdyż w terapii logopedycznej wykorzystujemy metodę symultaniczo-sekwencyją.Dziękujemy wszystkim „spóźnialskim”.

Podziel się