Jak rozmawiać z autystykiem

Wśród osób z autyzmem są ludzie, którzy stosunkowo dobrze funkcjonują – kończą zwykłe szkoły, robią maturę, studiują, szukają pracy. Oczywiście to iż stosunkowo dobrze funkcjonują nie oznacza iż zachowują się tak jak neurotypowa cześć społeczeństwa. Poznanie zasad i wskazówek przydatnych w kontaktach z osobami autystycznym pozwala zrozumieć „sposób myślenia” autystyka”, który tylko pozornie jest dziwny i ekscentryczny.

 • W kontaktach z taką osobą przestrzegaj form grzecznościowych i zwracaj się do niej słowami: „proszę pani”, „proszę pana”, nawet jeśli ona sama przechodzi z tobą na „ty”.
 • Staraj się mówić prostym językiem, unikając metafor, dwuznaczności i ironii. Pamiętaj, że osoba z autyzmem ma trudność ze zrozumieniem komunikatów, które nie są jasne i jednoznaczne.
 • Jeśli nie jesteś pewien, czy osoba z autyzmem prawidłowo zrozumiała coś, co mówiłeś, możesz poprosić ją o powtórzenie komunikatu.
 • Osoba z autyzmem dużo lepiej rozumie i zapamiętuje to, co widzi, niż to, co słyszy. Jeśli to możliwe, w rozmowie posługuj się także zdjęciami, rysunkami albo piktogramami, które będą ilustrowały twoje słowa.
 • Nawet jeśli osoba z autyzmem nie odpowiada na twoje pytanie, nie zakładaj, że cię nie słucha i nie słyszy tego, co do niej mówisz. Zawsze w rozmowie zwracaj się bezpośrednio do niej, a nie do osoby, która jej towarzyszy.
 • To, że osoba z autyzmem nie patrzy na ciebie, nie znaczy, że cię lekceważy. Jeśli chcesz jej coś powiedzieć, nie rezygnuj tylko z tego powodu.
 • Osoba z autyzmem dużo lepiej sobie radzi, gdy ma przygotowany plan działania – jeśli to możliwe, rób dla niej harmonogramy, tabele z zadaniami do odhaczenia oraz spisy zadań do wykonania, na których będzie
  mogła zaznaczać wykonane już czynności.
 • Pamiętaj, że osoba z autyzmem lepiej funkcjonuje w środowisku, które dobrze zna. Nie wprowadzaj więc żadnych zmian w jej otoczeniu, jeśli to nie jest absolutnie konieczne.

Więcej informacji przydatnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi można znaleźć w publikacji Inaczej mówiąc dostępnej pod adresem www.inaczejmowiac.pl. Znajdują się tam nie tylko wskazówki przydatne w kontaktach z osobami cierpiącymi na różne rodzaje niepełnosprawności, ale również wywiady z osobami  które na co dzień mają styczność z niepełnosprawnościami.

Podziel się
 • monisa

  Bardzo dobry artykuł. Do tego dodaję znaleziony w sieci ogólnikowy na ten temat o rozmowach (…) także może być pomocny.