Chwilowa podwyżka

W listopadzie i grudniu osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, dostaną dodatkowo po 100 złotych – rząd na wczorajszym posiedzeniu zatwierdził projekt rozporządzenia, przygotowany przez minister pracy i polityki społecznej.
Dodatek będzie wypłacany razem ze świadczeniem w listopadzie i grudniu 2011 r. przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie będzie to jednak automatyczne powiększenie świadczenia – aby otrzymać dodatkowe pieniądze, trzeba do końca października złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta). Prawo do pomocy będą mieć też osoby, którym świadczenie zostanie przyznane po 31 października – będą mieć na złożenie wniosku 7 dni od dnia przyznania świadczenia. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.
Niestety od stycznia 2012 r. wszystko powróci do „normalności” i świadczenie będzie wynosiło dalej 520 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pielęgnacyjnych, pomoc ta przysługuje matce lub ojcu (bądź innym osobom), na których spoczywa obowiązek alimentacyjny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również faktycznemu opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, który z powodu znacznego stopnia orzeczonej niepełnosprawności podopiecznego musi zrezygnować z zatrudnienia ze względu na konieczność stałej i długotrwałej opieki, w związku z poważnie ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji oraz np. stałym współudziałem w codziennym procesie leczenia, rehabilitacji czy edukacji.

Podziel się